Stretnutie zástupcov SAF v NBS

Dnes sme diskutovali odborné otázky s guvernérom Jozefom Makúchom a viceguvernérom Ľudovítom Ódorom. Zaujímavé názory a podnety z oblasti technológie v bankovníctve, Eurozóna, ziskovosť či sadzby rozprúdili bohatú názorovú diskusiu. Dlhoročná vzájomná spolupráca prináša obojstranné benefity. Ďakujeme za prijatie.

NBS_1