Seminár „Novinky v legislatíve“ Piešťany 13. – 14. 06. 2019

Dávame do pozornosti PROGRAM na chystaný dvojdňový seminár v Piešťanoch v dňoch 13. – 14.  06. 2019.

Nové legislatívne zmeny a ich vplyv na podnikateľské prostredie

 Dátum:                       13. a 14. júna 2019

Miesto:                                Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku  2, Piešťany

13.  júna 2019

 12.30 – 13.00 Registrácia účastníkov, občerstvenie

 13.00 – 14.00 Zmeny zákona o verejnom obstarávaní od 1.1.2019 z pohľadu záujemcu o verejné zákazky.“ Ing. Martin Golian. Global Procurement s. r. o.

14.00 – 15.00 Rekreačné poukazy, otázky a odpovede – JUDr. Matej Firický, MCL AK

15.00 – 16.00 Osobné a podnikové bankroty, analýzy, konkurzy, Ing. Jana Marková, CRIF Slovak Credit Bureau, s.r.o.

16.00 – 17.00  Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – stav a očakávanie, JUDr. Martin  Maliar, generálny riaditeľ sekcie civilného práva, MS SR

19.00              Večera a spoločný večer s diskusiou

 

14.  júna 2019

 09.00 – 10.30 Index daňovej spoľahlivosti, E-Kassa  – FS SR, Marcela Hricová, riaditeľka

odboru daňovej metodiky

10.30 – 12.00  Práca v EÚ v súlade s NariadenímEP o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia – Bc. Katarína Danajovičová, DAZAP, s.r.o.

Vašu účasť potvrďte prosím do kancelárie SAF kancelaria@asocfin.sk mailom zaslaním vyplnenej priloženej Záväznej prihlášky.

Účastnícky poplatok 60,- EUR, zľavnený poplatok pre členov SAF 50%

Účastnícky poplatok zahrňuje náklady organizátora vrátane občerstvenia cez prestávky.

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne. Parkovanie pri hoteli je bezplatné.