Seminár Nové legislatívne zmeny a ich vplyv na podnikateľské prostredie

Dvojdňový seminár SAF Nové legislatívne zmeny a ich vplyv na podnikateľské prostredie sa uskutočnil v Piešťanoch, v dňoch 24-25.06.2021. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa 7 prednášok, ktoré sa zameriavali na pripravované alebo prebiehajúce legislatívne zmeny.

Prednášky sa venovali témam ako je verejné obstarávanie, novela zákona o účtovníctve a problematike AML. Pán pplk. Mgr. Andrej Baran predstavil aj medzinárodné záväzky Slovenska v boji proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, ktoré Slovensko zatiaľ nenaplnilo. Večer bol ukončený príjemným posedením s neformálnou diskusiou účastníkov.

Druhý deň konferencie sa mali možnosť účastníci dozvedieť aktuálne pripravované zmeny v obchodnom práve, predstavené členom správnej rady SAF JUDr. Ing. Matejom  Firickým. Novelu daňového poriadku, prišla prestaviť riaditeľka odboru daňovej metodiky Ing. Marcela Hricová. V závere seminára  p. Danajovičová  prezentovala  odvodové povinnosti pre podnikateľské subjekty ako pre FO aj pre PO.

Všetky prezentácie nájdete v členskej zóne v sekcii konferencie semináre.