Seminár „Nové legislatívne zmeny 2018 a ich vplyv na podnikateľské prostredie“

V dňoch 14. – 15. 6. 2018 SAF zorganizovala obľúbený dvojdňový seminár v Piešťanoch. Úroveň bola vysoká a rozprúdila sa zaujímavá diskusia lektorov a účastníkov.

FOTO_1