Seminár Manažment pohľadávok a efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok

NARMSP a SAF zorganizovali v dňoch 6 a 7. septembra 2012 vo Vyhniach BEZPLATNÝ odborný seminár určený hlavne pracovníkom obchodných a ekonomických úsekov firiem. Témou dvojdňového seminára bol  Manažment pohľadávok a efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok. Na seminári boli prednášané a diskutované témy, ktoré majú veľký význam pre riadne fungovanie podniku v obchodných vzťahoch

a hlavne pre financie a hospodárenie podniku. Dôraz bolkladený aj na správu cezhraničných pohľadávok. V ostatnom období čoraz väčší význam nadobúda problematika vymáhania pohľadávok v prípade cezhraničného konkurzu. Preto tento seminár bol veľmi užitočný aj pre konkurzných správcov.

Prednášajúci a rámcový program
Podrobný program seminára