Seminár „Financovanie obchodných vzťahov a aktuálne legislatívne zmeny“

V dňoch 1. – 2. 6. 2017 sa uskutočnil v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou dvojdňový seminár v Tatranskej Lomnici s týmto programom :

Prvý deň: cca 14,00 – 18,00 hod.

  1. Možnosti financovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov ( Ing. Katarína Gašparovská, riaditeľka odboru Globálneho transakčného bankovníctva SLSP )
  2. Poisťovanie exportných úverov a investícií ( Mgr. Michal Demák, riaditeľ odboru poistenia neobchodovateľného rizika, EXIMBANKA SR )
  3. Dôveruj, ale preveruj – poistenie pohľadávok z obchodného styku ( Ing. Juraj Janči, Country manager, poisťovňa COFACE ).  

Druhý deň: cca 9,00 – 13,00 hod.

  1. Nová úprava konkurzov a reštrukturalizácii s dôrazom na osobné bankroty                   ( JUDr. Branislav Pospíšil ), Štatistika vývoja konkurzov ( Ing. Jana Marková, CRIF )
  2. Zmeny v právnej úprave exekúcii s dorazom na slobodný výber exekútora, zvýšenie nepostihnuteľnej sumy (JUDr. Alena Szalayová, členka Prezídia Slovenskej komory exekútorov )
  3. Zjednodušené konania  pri cezhraničnom vymáhaní pohľadávok v rámci EÚ                 ( JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD.)

IMG_0985