Seminár DPPO a DP a novinky roku 2018

V mesiaci február sme zorganizovali daňový seminár Novinky v Dani z príjmov PO a Daňový poriadok na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Lektorkami boli odborníčky z MF SR a z FS SR, ktoré v odbornej diskusii odpovedali aj na mnohé otázky účastníkov.

Seminar DPPO_21022018