Seminár: Daňová kontrola vo svetle daňového poriadku a súvisiace ustanovenia

Seminár „Daňová kontrola vo svetle daňového poriadku a súvisiace ustanovenia“ sa uskutočnil dňa 1. marca 2012.

Rokovacia miestnosť Ekonomickej univerzity v Bratislave, rektorát, 3. poschodie
Lektorka: Ing. Božena Jurčíková

Diskutované témy:

  • Východiska nového procesného zákona pri správe daní
  • Vybrané a všeobecné ustanovenia daňového poriadku
  • Daňová kontrola vrátane postupu pri daňovej kontrole
  • Prechodné ustanovenia
  • Diskusia

Materiály zo seminára nájdete TU, TU, TU a TU.