Seminár: Alternatívne formy financovania a zabezpečenia obchodu, 24. – 25. november 2022, hotel Panorama Trenčianske Teplice

Ďakujeme prednášajúcim a účastníkom semináru  Alternatívne formy financovania a zabezpečenia obchodu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. – 25. november 2022 v Trenčianskych Tepliciach.

Seminár priniesol veľmi komplexný pohľad na získavanie alternatívnych zdrojov financovania pre podnikateľov. Vďaka lektorom z viacerých sektorov a spoločností, účastníci seminára získali informácie z rôznych pohľadov. 
 
Základné inštrumenty alternatívneho financovania predstavili Matej Firický a Martin Mičák z advokátskej kancelárie MCL AK 
 
Záručné programy a možnosti ich využitia  z pohľadu banky predstavila Katarína  Gašparovská zo SLSP, a.s.
  
Informácie o možnostiach financovania z plánu obnovy a EU fondov pre podniky poskytli  Rudolf Vadovič, Zuzana Olšová zo spoločnosti Octigon a.s.
prezentáciu nájdete TU
 
Ako alternatívne zdroje posudzovať a účtovať z hľadiska ich zamerania, vykazovania a zdaňovania poradil Peter Andrišin zo spoločnosti DOZEN a.s. 
Prezentáciu nájdete TU
 

Prezentáciu pomoci z HOPERO a ako ju získať prezentovala Anna Brziakova, zo spoločnosti Civitta

Prezentáciu nájdete TU

Mikropôžičky SBA ako alternatívna forma financovania MSP prezentovala Renáta Pokorská zo SBA

Prezentáciu nájdete TU

Aktuálne možnosti financovania a poistenia slovenského exportu, prezentoval Matúš Žatko z Eximbanky

Prezentáciu nájdete TU