Seminár 12. – 13.5.2022 Nové legislatívne zmeny a ich vplyv na podnikateľské prostredie

Dvojdňový seminár SAF Nové legislatívne zmeny a ich
vplyv na podnikateľské prostredie sa uskutočnil v Piešťanoch, v dňoch
12.-13.05.2022. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa 8 prednášok, ktoré sa
zameriavali na pripravované alebo prebiehajúce legislatívne zmeny.

Prednášky sa venovali zmenám v predpisoch upravujúcich verejné obstarávanie (Ing. Martin Golian, Global Procurement s. r. o.), problematike AML (Ing. Peter Andrisin, Dozen, s.r.o. a pplk. Mgr. Andrej Baran, Akadémia Policajného zboru v Bratislave ), legislatívne zmeny v oblasti insolvencií (JUDr. Branislav Pospíšil, Pospíšil & Partners, k.s.), analýze a štatistikám v oblasti osobných a firemných bankrotov (Ing. Jana Marková a Ing. Jana Šnircová, CRIF Slovak Credit Bureau, s.r.o.) 
zmenami v zákone o účtovníctve v roku 2022 a v nasledujúcich rokoch (Ing. Mária Makrovská, CA, DipIFR , Riaditeľka odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva a Ing. Mária Horváthová, MF SR).

Prvý deň bol ukončený príjemným večerným posedením s neformálnou diskusiou
účastníkov.

Druhý deň seminára bol venovaný zmenám v obchodnom a daňovom práve (JUDr. Ing. Matej Firický  a JUDr. Martin Mičák, AK MCL), novele daňového poriadku (Ing. Marcela Hricová, riaditeľka odboru daňovej metodiky FR SR) a na záver seminára bol venovaný porovnaniu pracovného pomeru, práce na dohodu a živnostníka z pohľadu odvodov (Bc. Katarína Danajovičová, DAZAP, s.r.o. / Inštitút SAZAP). 

Prezentácie nájdu členovia SAF v členskej sekcii.

Fotografie nájdete vo fotogalérii.