SAF sa pridala k SPOLOČNÉMU STANOVISKU K BANKOVÉMU ODVODU.

SAF - Slovenská asociácia finančníkov

SAF sa pripojila 

SPOLOČNÉMU STANOVISKU K NOVELE ZÁKONA O OSOBITNOM ODVODE VYBRANÝCH FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ (BANKOVÝ ODVOD).

Vláda dlhodobo démonizuje zisky podnikateľských subjektov, zaťažuje podniky nákladmi bez zodpovednosti za hospodársky výsledok (min. mzda, príplatky, rekreačné poukazy,…). Podnikateľským subjektom, ktoré sú významne regulované, majú osobitný význam pre ekonomiku podnikov ktorým financujú prevádzku i investície, zabezpečujú im bezpečne a rýchlo finančné transakcie, bezpečne chránia ľuďom peniaze, odčerpávajú finančné zdroje nad štandardnú podnikateľskú úroveň. Pýtam sa ako chce vláda udržať kapitál na Slovensku? Ako chcete zvýšiť celkovú úroveň ekonomiky Slovenska ako chce podporiť firmy s vyššou pridanou hodnotou a tak zabezpečiť vyššie príjmy všetkým? Prečo radšej nestimulujete firmy prostredníctvom legislatívy aby zisky použili na Slovensku?