V roku 2016 je SAF prijímateľom 2 % (1,5 %) z daní za rok 2015

Slovenská asociácia podnikových finančníkov ako občianske združenie je pre rok 2016 zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % z daní. Budeme radi, keď podporíte našu činnosť aj v tejto forme.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Sídlo: Radničné námestie 4,    Bratislava,    PSČ 821 05

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): IČO: 3 1 7 6 9 6 6 7