Prečítajte si nové číslo časopisu Finančný manažér

V novom čísle časopisu Finančný manažér sa dočítate:

  • aká je cesta slovenského biodegradovateľného plastu na trh
  • aké je poslanie internej analýzy v procese podnikového účtovníctva
  • aké možnosti majú podnikateľské subjekty pri riešení úpadku
  • aké zmeny nastali v sociálnom poistení