Pozvánka na seminár: Alternatívne formy financovania a zabezpečenia obchodu, 24. – 25. november 2022, hotel Panorama Trenčianske Teplice

Slovenská asociácia finančníkov a partneri podujatia  KRESTON Slovakia a Asociácia poskytovateľov hospodárskych informácií

Vás srdečne pozývajú na odborný seminár Alternatívne formy financovania a zabezpečenia obchodu

Dátum: 24. – 25. november 2022

Miesto: Hotel Panorama, Trenčianske Teplice
 
Vašu účasť potvrďte prosím cez google form alebo do kancelárie SAF kancelaria@asocfin.sk mailom.
Účastnícky poplatok 120,- EUR, zľavnený poplatok pre členov SAF 50%.
Účastnícky poplatok zahŕňa náklady organizátora vrátane občerstvenia cez prestávky. Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.