Pozvánka na pracovné raňajky spojené s prednáškami a diskusiou na tému: Nové trendy vo finančnom riadení firiem – Ako elektronizácia & AI ovplyvňuje účtovníctvo

Slovenská asociácia finančníkov a wflow.com
 

Vás srdečne pozývajú na pracovné raňajky spojené s prednáškami a diskusiou na tému:
 

Nové trendy vo finančnom riadení firiem:
Ako elektronizácia & AI ovplyvňuje účtovníctvo

  • Dátum: štvrtok 29. septembra 2022 od 9 do 11 hod.
  • Miesto: Slovenská sporiteľňa, Tomášiková 48, 832 37  Bratislava, VIP reštaurácia, 9. poschodie
  • Parkovanie: na parkovisku Slovenskej sporiteľne, prosíme o nahlásenie v registrácií
  • RSVP: Svoju účasť vzhľadom k obmedzenej kapacite prosíme potvrďte prostredníctvom registračného formulára TU alebo na email kancelaria@asocfin.sk do 25.9.2022. 
  • Informácie: Účasť na akcii je zdarma. V prípade zmeny programu o svojej neúčasti prosíme čo najskor informujte tajomníčku SAF Katarínu Bálintovú na email: kancelaria@asocfin.sk alebo na mobil: 0905 829 030.

8:30 – 9:00 hod. Príchody, registrácia hostí a raňajky

9:00 – 9:30 Novinky a zmeny v legislatíve o účtovníctve
Rečník: Marek Masaryk, Associate Partner, KPMG Slovensko

9:30 – 10:00 Trendy v účtovníctve a v jeho technológiách
Rečník: Robert Soudný, CEO wflow.com

10:00 – 10:10 Prestávka

10:10 – 11:00 Prečo sme začali digitalizovať: diskusia C-level manažérov
Rečníci:
Mária Kováčová, finančná manažérka skupiny SCIO
Peter Malík, konateľ ECD 

Po ukončení programu bude prebiehať neformálna diskusia spojená s občerstvením.