Ste pripravení efektívne riadiť finančné riziká svojho podniku?

Ponúkame do pozornosti seminár, ktorý organizuje ARM 15. marca 2023, uskutoční sa v Hoteli Apollo, Dulovo nám. 1, Bratislava.

Dozviete sa:
 
• čo potrebujú manažéri vedieť, aby mohli efektívne riadiť svoj podnik
• aké riziká je potrebné riadiť
• ako riadiť a plánovať likviditu
• o ďalších témach z oblasti riadenia rizík 
 
Prediskutujeme výsledky štúdie o procesoch a technologickej pripravenosti.
Svoju účasť prosím potvrďte Lenke Kom na kom@arm.cz najneskôr do 10. marca 2023 
 
Účasť je bezplatná, kapacita je obmedzená.