Podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností ako spoločná priorita Slovenska a EÚ

Príspevkom SR v boji proti daňovým podvodom ako jednej z priorít Európskej únie (EÚ) bola medzinárodná konferencia s názvom Podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností ako spoločná priorita Slovenska a EÚ, ktorá sa uskutočnila v piatok 17. mája v Bratislave.

Konferenciu organizovalo Finančné riaditeľstvo SR a Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády SR Robert Fico. Na konferencii vystúpili aj prezident Finančnej správy František Imrecze, podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, štátny tajomník Ministerstva financií SR Peter Pellegrini, Frank Van Driessche z generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane, colnú úniu, štatistiku, audit a boj proti podvodom, ktorý predstavil „Akčný plán EÚ na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom“

Jednou z hlavných tém konferencie boli daňové úniky. Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala účinne, nekompromisne a systematicky bojovať proti daňovým podvodom. Na roky 2012-2016 prijala Akčný plán SR na boj proti daňovým podvodom, ktoré negatívne ovplyvňujú všetky oblasti spoločenského a ekonomického života. Daňové úniky navyše svojou podstatou deformujú ekonomické prostredie, znižujú príjmy štátneho rozpočtu, poškodzujú finančné záujmy EÚ, kredibilitu a dôveryhodnosť krajiny. Najvýznamnejšou mierou sa na objeme daňovej straty podieľajú spoločnosti s ručením obmedzeným, a to najmä tie, ktoré sídlia na fiktívnych adresách, štatutárnym orgánom je osoba, ktorá nekomunikuje so správcom dane a obchodné aktivity deklaruje len na papieri.

Pri plnení týchto cieľov je dôležitá analýza rizík a teda odhaľovanie porušovania daňových právnych noriem a z nich vyplývajúcich daňových trestných činov.

Oblasťou, o ktorej sa na podujatí diskutovalo bol aj inovatívny prístup SR k daňovým únikom. V rámci nej sa účastníci konferencie zoznámili so zavedením systému hodnotenia daňových subjektov, tzv. verejným ratingom. Úlohou tohto nezávislého a objektívneho inštitútu je podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností a zvýšenie efektivity výberu daní.

1. PANEL:  Transférové oceňovanie ako nástroj na zamedzenie erózie základu dane

                    Morgan Guillou, Európska komisia

                    Panel_1_Luknarova

                    Panel_1_Malovcova

2. PANEL: Akčný plán boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom

                     Panel_2_Driessche

                     Panel_2_Jendrol

                      Panel_2_Kusik

3. PANEL: Verejný rating daňových subjektov

                      Panel_3_Benkova

                      Panel_3_Csanyi

                      Panel_3_Miskanin