Plánované aktivity SAF v roku 2013

1.     Dlhodobá udržateľnosť verejných financií SR,

       Možnosti projektového financovania podnikateľských aktivít

RVS Studené – 5. február 2013

2.      Návrhy na zníženie administratívnej záťaže v oblasti daní a účtovníctva

Iniciatíva SAF v spolupráci s MFSR ohľadom návrhov podnikateľskej sféry na zníženie daňového zaťaženia,  spracovanie spoločného stanoviska SAF – koniec  februára 2013

3.      Aktuálne otázky daňovej legislatívy s dôrazom na novely platné pre rok 2013

Brainstorming za účasti členov Komisie SAF pre dane a clá, pracovníkov MF SR a pracovníkov daňovej sekcii Finančného riaditeľstva SR k vybraným daňovým otázkam – koniec februára 2013

4.     Dopady dlhovej krízy na ekonomiku SR, očakávania v roku 2013

Diskusia s vrcholovými manažérmi bánk a veľkých podnikov – začiatok apríla 2013

5.     SEPA Fórum

Diskusné fórum k rozsahu zmien v komunikácii banka-klient a klient-banka ako aj k zavádzaniu SEPA inkás v podnikoch – marec 2013

6.     Hospodárske informácie – základ znižovania podnikateľského rizika.

Workshop v spolupráci s ITAPA zameraný na zlepšenie podnikateľského prostredia. Podujatie bude venované predstaveniu zdrojov (resp. referenčných registrov). Súčasťou bude aj diskusia na aktuálne témy, ako napr. daňový rating – apríl 2013

7.     Pohľadávky v podnikovej praxi.

Dvojdňový seminár – máj 2013

8.     Možnosti financovania malých a stredných podnikov.

Seminár v spolupráci s NADSME a SZRB –  jún 2013

9.     Právo a ekonomika pri realizácii reštrukturalizácie a konkurzu

Odborné podujatie pre správcov, dvojdňové september 2013

 10.     XI. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov

Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava – 8. a 9. októbra 2013

11.     Zníženie administratívnej zaťaženosti v oblasti daní a účtovníctva, elektronizácia v správe daní

Seminár k pripravovaným legislatívnym zmenám v tejto oblasti – november 2013

12.     Verejné obstarávanie po novom

Seminár zameraný na prínosy využitia elektronických aukcií – november, december 2013

13.     Medzinárodné vzdelávanie podnikových finančníkov v oblasti Treasury

Spolupráca s ACT

14.     Zriadenie stáleho zastúpenia EACT v Bruseli

Komunikácia v oblasti legislatívy v oboch smeroch