Plán aktivít SAF na rok 2015

Slovenská asociácia podnikových finančníkov pripravila pre rok 2015 celý rad zaujímavých akcií. SAF bude pokračovať vo vydávaní časopisu Finančný manažér 3 krát do roka, členovia SAF budú naďalej dostávať v rámci spolupráce s ACT aj časopis Treasurer. Taktiež členom  SAF budú poskytované až 50% zľavy na platené akcie organizované SAF.

Plán akcií SAF pre rok 2015