Ocenenie SAF a CECGA 2013

Pri príležitosti slávnostného zahájenia 11. ročníka konferencie SAF Finančné riadenie podnikov, ktoré sa konalo v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave dňa 8.10.2013, Správna rada SAF udelila ocenenie SAF za prínos v oblasti podnikových financií pánovi Mariánovi Juskovi, ktorý bol guvernérom Národnej banky Slovenska, pôsobil v podnikovej sfére ako predseda predstavenstva spoločnosti Slovnaft, v súčasnosti je prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov. Je dlhoročným spolupracovníkom SAF. Ocenenie p. Juskovi odovzdal prezident SAF p. Andrej Révay spolu s generálnym riaditeľom UniCredit Bank pánom Miroslavom Strokendlom, zástupcom generálneho sponzora konferencie Finančné riadenie podnikov.

V rámci otvorenia konferencie Finančné riadenie podnikov sa po druhýkrát na základe spolupráce SAF a CECGA udeľovali ocenenia CECGA spoločnostiam dodržiavajúcim princípy Corporate Governance. Ocenenia odovzdávali p. Tibor Bôrik, predseda Správnej rady Stredoeurópskej asociácie správy a riadenie spoločností a výkonná riaditeľa tejto asociácie p. Barbora Lazárová.