Ocenenia pri príležitosti 15. výročia

SAF v roku 2011 pri príležitosti 15. výročia svojho založenia ocenila guvernéra NBS pána Jozefa Makúcha za jeho osobný vklad a dlhoročnú podporu pri organizovaní konferencií Finančné riadenie podnikov.

Za dlhoročnú prácu a šírenie dobrého mena asociácie Správna rada udelila ocenenie zakladateľom pani Elene Trenčianskej, v súčasnosti predsedníčke Rady starších a pánovi Františkovi Chvostaľovi, v súčasnosti čestnému prezidentovi SAF.

SAF v roku 2011 pri príležitosti 15. výročia svojho založenia ocenila guvernéra NBS pána Jozefa Makúcha za jeho osobný vklad a dlhoročnú podporu pri organizovaní konferencií Finančné riadenie podnikov.

Za dlhoročnú prácu a šírenie dobrého mena asociácie Správna rada udelila ocenenie zakladateľom pani Elene Trenčianskej, v súčasnosti predsedníčke Rady starších a pánovi Františkovi Chvostaľovi, v súčasnosti čestnému prezidentovi SAF.

Fotogaléria:

Fotogaléria: