O koľko sa zníži obchod v EU?

Európska komisia uverejnila svoju druhú správu o vplyve zdravotnej krízy COVID-19 na obchod EÚ. V správe sa uvádza, že súčasná pandémia povedie k zníženiu svetového obchodu v roku 2020 o 10% až 16% a, pokiaľ ide o EÚ, medzi 9% a 15% v prípade vývozu a 11% a 14% v prípade dovozu z krajiny mimo EÚ (kombinované tovary a služby). To predstavuje zníženie vývozu mimo EÚ 27 medzi 282 a 470 miliárd EUR a zníženie dovozu mimo EÚ 27 medzi 313 a 398 miliárd EUR (kombinované tovary a služby).

Prečítajte si celú správu.