Novoročné stretnutie podnikových finančníkov

Novoročné stretnutie podnikových finančníkov na tému „Podnikateľské prostredie na prahu implementácie IAS/IFSR a BASEL II“ konané v roku 2006.

PROGRAM :

BASEL II – Mag. Regina Ovesny – Straka, prezidentka Asociácie bánk SR
Úvod do problematiky IAS / IFRS – Ing. Vladimil Podstránsky , štátny tajomník MF SR
Dopad implementácie IAS / IFSR – Ing. Richard Farkas , KPMG Slovensko

Fotogaléria: