Novoročné stretnutie finančníkov v RVS Studené

Tradičné Novoročné stretnutie finančníkov v Studenom SAF sa konalo dňa 21. januára 2015 od 14.30 do 19.00, na ktorom sa zúčastnilo takmer 70 účastníkov – zástupcov firiem, bánk a akademickej obce.

Program odbornej časti stretnutia:

Štefan Adamec, poradca štátneho tajomníka MF SR Vazila Hudáka prezentoval dve témy, ktoré boli vysoko aktuálne:

Colin Tyler, Chief Executive  The Association of Corporate Treasurers, Great Britain, sa venoval nasledujúcim témam:

Treasury v podnikoch  – význam a úlohy

  • Ako sa  úlohy treasury menili?
  • Aká je úloha treasury v podnikoch v súčasnosti?
  • Treasurer verzus CFO

Postaveniu a úlohám treasury v slovenských podnikoch boli venované príspevky

Ladislav Janyik, finančný riaditeľ spoločnosti Slovnaft, a.s.

Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ, Železiarne Podbrezová