Ministerstvo vnútra vybuduje komplexný elektronický register mimovládnych organizácií

Mimovládne neziskové organizácie budú zaregistrované v jednom zozname, ktorý bude aktuálny a jednotný a umiestnený vo vládnom cloude. Zdrojový register mimovládnych organizácií pripraví Ministerstvo vnútra SR,  tak ako to ukladá nový zákon 346/2018 Z. z.  o registri mimovládnych organizácií účinný od 1. januára 2019. 

Register by mal byť spustený do dvoch rokov,  počas tohto obdobia ministerstvo vnútra zrealizuje obstarávanie, dodávku riešenia a tiež naplnenie registra z viacerých doterajších dátových zdrojov.