Kontrolný výkaz DPH – pracovné stretnutie SAF – FS SR – MF SR

Dňa 1.10.2013 sa v odpoludňajších hodinách uskutočnilo v priestoroch Riaditeľstva Finančnej správy SR pracovné stretnutie zástupcov stredných a veľkých podnikov, hlavne členov SAF, s predstaviteľmi FS SR za účelom prediskutovania otvorených problémov súvisiacich s realizáciou a aplikáciou novely zákona o DPH a ďalších predpisov. Išlo hlavne o riešenie praktických otázok. Stretnutia sa zúčastnilo približne 30 zástupcov podnikov. Za FS sa stretnutia zúčastnil plk. Ing. Daniel Čech, generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej Finančného riaditeľstva SR a p. Ing. Branislav Kušík, poradca prezidenta FS SR. Na zorganizovaní stretnutia mala veľký podiel Ing. Viera Bakošová, viceprezidentka SAF. Stretnutie sa nieslo v pracovnom duchu, odznelo množstvo otázok a návrhov, ktoré boli užitočné pre všetkých zúčastnených.

Prezentácia generálneho riaditeľa Daniela Čecha