Harmonizácia daní v EÚ

Workshop s Branislavom Ďurajkom, KPMG
6. jún 2012, hotel Zochova chata, Modra – Piesok

Program:

  • Zmluva o EÚ a jej vplyv na vývoj v oblasti daní
  • Harmonizácia a vývoj v oblasti priamych daní
  • Harmonizácia a vývoj v oblasti nepriamych a ostatných daní
Fotogaléria:

Workshop s Branislavom Ďurajkom, KPMG
6. jún 2012, hotel Zochova chata, Modra – Piesok


Program:

  • Zmluva o EÚ a jej vplyv na vývoj v oblasti daní
  • Harmonizácia a vývoj v oblasti priamych daní
  • Harmonizácia a vývoj v oblasti nepriamych a ostatných daní
Fotogaléria: