Global Sustainability Study

Vážení členovia, venujte prosím pozornosť dôležitej výskumnej štúdii, ktorá  sa zaoberá horúcou spoločenskou témou ohľadne životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti firiem a udržateľnosti ekonomiky. Bližšie priamo na linku Global Sustainability Study