Finančný manažér

Časopis, ktorý vydáva Slovenská asociácia finančníkov už dvadsať rokov, bude vychádzať v novej ekologicky priateľskejšej verzii. Časopis je dostupný vo vašich knižniciach alebo v členskej sekcii na stránkach SAF.

V prípade vášho záujmu o publikovanie nás prosím kontaktujte.

Šéfredaktorka Ing. Miloslava Zelmanová

Zástupca šéfredaktora doc. Ing. Peter Krištofík, PhD.

Predseda redakčnej rady doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc.

Členovia redakčnej rady Ing. Michal Ištok, PhD. Mgr. Ing. Peter Daniel, PhD. Ing. František Chvostaľ

Výkonná editorka Patrícia Guzlejová