Finančné riadenie podnikov 2015 – úspešná konferencia

Tlačová správa

Od: Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Dátum vydania: 27.10.2015

Ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií prevzal Miroslav Štrokendl z UniCredit Bank

  • Konferencia Finančné riadenie podnikov  sa konala už po 13. krát v Bratislave
  • Slovenská asociácia podnikových finančníkov udelila oceňovala  za prínos podnikových financií 

Pri príležitosti 13. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov (FRP), na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila  Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií.

V tomto roku Správna rada SAF rozhodla udeliť toto ocenenie dlhoročnému spolupracovníkovi SAF a súčasnému riaditeľovi  pobočky zahraničnej banky  UniCredit Bank na Slovensku, členovi predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Miroslavovi Štrokendlovi za jeho osobný vklad do rozvoja foriem financovania malých a stredných podnikov.

Ocenenie za prítomnosti guvernéra NBS pána Jozefa Makúcha  a pána Vazila Hudáka, ministra hospodárstva SR mu odovzdal prezident SAF pán Andrej Révay.

Na konferencii FRP sa každoročne stretávajú finanční riaditelia z rôzne veľkých podnikov – od  malých a stredne veľkých firiem až po tie najväčšie a nadnárodné spoločnosti .Cieľom podujatia je nielen výmena informácii  ale aj prezentácia pozitívnych príbehov firiem, hľadanie zdrojov financovania podnikateľských aktivít a najmä analýza podnikateľského prostredia s cieľom podieľať sa na formovaní legislatívy pre podnikový sektor.

Ako uviedol  Miroslav Štrokendl, zdravý a rastúci podnikový sektor a súkromné investície sú základným kameňom  udržateľného rastu ekonomiky. Je našou úlohou a v našom záujme podnikový sektor podporovať, nielen poskytovaním úverov na ich prevádzku a investície, ale systémovou podporou v oblasti  služieb, profesionálneho a poradenského servisu najmä v období, kedy sa prostredie dynamicky mení.

 

Andrej Révay

prezident Slovenskej asociácie

podnikových finančníkov

 Fotogaléria

Hospodárske noviny 28.10.2015 uverejnili rozsiahly článok „Finančný riaditeľ má byť partnerom vedeniu“, ktorý sa venuje téme diskutovanej v jednom paneli konferencie FRP2015.

Dňa 27.10.2015 HN uverejnili aj informáciu „Slovensko pozná top transparentné firmy“ o udeľovaní oceňovania podnikom, ktoré boli Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia spoločností CECGA vyhodnotené ako najlepšie z pohľadu dodržiavania princípov Corporate Governance. Tieto ocenenia sa dlhodobo udeľujú počas slávnostného zahájenia konferencie FRP na základe partnerstva CECGA a SAF.