Ekonomické a právne skúsenosti s realizáciou reštrukturalizácie a konkurzu

V dňoch 8. a 9. novembra 2012 sa uskutočnilo v hoteli Wellness Patince odborné podujatie pre správcov pod spoločným názvom Ekonomické a právne skúsenosti s realizáciou reštrukturalizácie a konkurzu. Ministerstvo spravodlivosti SR pridelilo tomoto podujatiu celkovo 12 bodov a program zverejnilo na svojich stránkach. K dispozícii dávame prezentácie jednotlivých prednášajúcich:

A. Ekonomické úlohy a činnosť správcu pri reštrukturalizácii a konkurze podniku –  4 body

1. prof. Božena Hrvoľová, PhD.: Metódy ohodnocovania podniku v znaleckej praxi SR

2. Ing. Štefan Tichý, správca: Prevádzkovanie a speňažovanie podniku v konkurze

B. Riešenie cezhraničných zmluvných vzťahov, vymáhanie cezhraničných pohľadávok -2 body

Mgr. Ing. Peter Daniel, ekonomický poradca

C. Zmeny v korporátnych bankrotoch – 2 body

JUDr. Branislav Pospíšil, advokát

D. Ekonomické hodnotenie a riziká naplnenia reštrukturalizačných plánov korporátnych subjektov, príspevkových a rozpočtových organizácií4 body

Ing. Silvia Kapášová, hlavná analytička AB Ratings and Services