Dopady COVID 19 v číslach

Európska komisia publikovala report ohľadom dopadov pandémie COVID-19 na celosvetový a európsky obchod. Správa pojednáva o redukcii v ekonomickej aktivite dôsledkom, globálnu zdravotnej krízy spôsobenej vírusom COVID 19, ktorá ovplyvnila medzinárodný obchod, kvôli opatreniam dočasne uzatvárajúcim obchody a obmedzujúcim voľný pohyb osôb, aby zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu.

Vlastná analýza prevedená, DG TRADE´s Chief Economist team, odhaduje 9,7% pokles v medzinárodnom obchode v roku 2020. Pre Európsku 27, predpokladaný pokles súvisiaci s COVID 19 obmedzením, predstavuje 9,2% v extra-EU27 v exporte tovarov a služieb a 8,8 % v extra-EU27 importe pre 2020.

V porovnaní s predchádzajúcimi dostupnými štatistikami, výška týchto poklesov predstavuje pri vývoze okolo 285 miliárd eur a 240 miliárd eur v extra-EU27 dovoze (tovary a služby sčítane).

Prečítajte si celú správu.