Diskusia: Rozpočet 2.0 – 12. február 2020

Pozývame Vás na Úvodné, odborne – spoločenské podujatie v roku 2020 pre členov SAF a pozvaných hostí ako pokračovanie diskusného fóra   „Dobehne tiger do cieľa?“. SAF sa dlhodobo venuje legislatívnym podmienkam v ktorom podniky na Slovensku podnikajú. Pri diskusiách vychádzame hlavne z oficiálnych materiálov ako je Konvergenčná správa NBS a Správa EU kde sa konštatuje, že Slovensko stagnuje, resp. i zaostáva v dobiehaní krajín EU. Je znepokojujúce, že Slovensko urobilo z hľadiska strednodobého vývoja v poslednom období veľmi málo štrukturálnych zmien.

Eduard Hagara, Štefan Kiss a Ľudovít Ódor pripravili rozsiahlu diskusnú analýzu v ktorej konštatujú: „Slovensko zaostáva najmä vo výsledkoch, ktoré priamo pociťujú občania. Lepšie školstvo, zdravotníctvo, právny a dôveryhodný štát, ktorý sa postará o najzraniteľnejších a ktorý rešpektuje úspešných – firmy aj jednotlivcov“.

Je preto namieste, aby sme konfrontovali názory odborníkov z diskusnej analýzy a ekonomických expertov z rôznych oblastí ekonomiky a zistili či je možné posunúť Slovensko do prvej ligy vo verejných financiách.

Pozvánka v prílohe

 

RVSP kancelaria@asocfin.sk do 7.2.2020