Digitálna konkurencieschopnosť Slovenska oproti zvyšku EU

Európska komisia zverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti do roku 2020 (DESI), ktorý monitoruje celkový digitálny výkon Európy a sleduje pokrok krajín EÚ, pokiaľ ide o ich digitálnu konkurencieschopnosť. Správa naznačuje, že všetky členské štáty pokročili v kľúčových oblastiach meraných indexom, čo je dôležité v súvislosti s pandémiou koronavírusov, ktorá preukázala zásadnú úlohu, ktorú digitálne technológie zohrávali v spoločnosti tým, že umožnilo pokračovanie práce, monitorovanie šírenie vírusu a urýchlenie výskumu liečby a vakcín.

Prečítajte si celý index