Daňové námety SAF pre programové vyhlásenie vlády

Slovenská asociácia podnikových finančníkov zaslala MF SR námety pre programové vyhlásenie vlády týkajúce sa zlepšenia podnikateľského prostredia so zameraním na strategický ekonomický rozvoj Slovenska a na  vylepšenie existujúcej daňovej legislatívy, ktorá sa z hľadiska podnikovej praxe javí ako administratívne náročná a limitujúca vstup investorov do podnikania na Slovensku.