Členka SAF Ing. Eva Kramáriková finančnou manažérkou roku 2009

Členka SAF Ing. Eva Kramáriková bola zvolená za finančnú manažérku roka 2009.
Hlasovanie organizoval týždeník TREND.

Ing. Eva Kramáriková pôsobí ako finančná riaditeľka spoločnosti Sauer-Danfoss, a.s. a patrí medzi aktívnych členov SAF. Rozhovor s ňou je uverejnený aj v našom časopise Finančný manažér 2/2010.

Fotografie z udeľovania ocenenia nám poskytol týždeník TREND (foto Maňo Štrauch)