Alternatívne zdroje financovania_7. – 8. 11. 2019

V dňoch 7. – 8. 11. 2019 sa uskutoční odborný dvojdňový seminár „Alternatívne zdroje financovania“ v Trenčianskych Tepliciach hotel Panoráma.Prednášať budú odborníci z oblasti digitálneho factoringu, fintechu, nových trendov kapitálového trhu a prebehne aj hodnotný workshop ako súčasť semináru.

  1. november 2019

12.30 – 13.00 Registrácia účastníkov, občerstvenie

13.00 – 14.00 „Základné inštrumenty  alternatívneho financovania“Michal Ranostaj, MCL AK

14.00 – 15.00 „Nové trendy v oblasti alternatívnych foriem financovania“  – Katarína Gašparovská, SLSP, a.s.

15.00 – 16.00  “Nástup fintech – výhody a výzvy digitálneho faktoringu“- Adam Šoukal, Platební instituce Roger, a.s.

16.00 – 17.00 „Ako Alternatívne zdroje posudzovať a účtovať z hľadiska ich zamerania, vykazovania a zdaňovania.“ – Peter Andrišin, DOZEN a Jana

Marková CRIF Slovak Credit Bureau, s.r.o.

19.00              Večera a spoločný večer s diskusiou

  1. november 2019

09.00 – 10.00 Informácia o aktuálnych zdrojoch – štátne výpomoci, granty

10.00 – 11.00 „Financovanie slovenských spoločností na kapitálovom trhu – transakčné aspekty a porovnanie slovenského a medzinárodného

                       štandardu“ –  Peter Jedinák AK Allen & Overy

11.00 – 12.00  „ Globálny obchod čakajú výzvy, sme pripravení? „  – Peter Mucina, Euler Hermes

Vašu účasť potvrďte prosím do kancelárie SAF kancelaria@asocfin.sk

Účastnícky poplatok 60,- EUR, zľavnený poplatok pre členov SAF 50%

Účastnícky poplatok zahrňuje náklady organizátora vrátane občerstvenia cez prestávky

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne. Parkovanie pri hoteli.