Aj v roku 2020 je SAF prijímateľom 2% z daní za rok 2019

Slovenská asociácia finančníkov ako občianske združenie je aj pre rok 2020 zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % z daní. Budeme radi, keď podporíte našu činnosť aj touto formou.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: Slovenská asociácia finančníkov                                     

Sídlo: Drieňová 68/3,    82101 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): IČO: 31769667