25 výročie založenia SAF

Prezident Slovenskej asociácie finančníkov odovzdal riaditeľke odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva MF SR Viere Lazsovej pamätné mince, ako poďakovanie za spoluprácu pri príležitosti 25. výročia založenia SAF. Reforma účtovníctva v roku 2004 bola spolu s daňovou reformou jednou z kľúčových aktivít na ktorej sme sa spolu podieľali. Napriek tomu, že Vierka odchádza do dôchodku posilní naše odborné zázemie v Rade starších.