2008 – Finančné riadenie podnikov VI. ročník

Program konferencie:
 • Vstup Slovenska do eurozóny a predpoklady udržateľnosti hospodárskeho rastu
  Ing. Ivan Šramko, guvernér NBS
 • Slovensko 21 – Modernizačný program, podpora podnikateľského prostredia a udržateľnosť hospodárskeho rastu
  Ing. František Palko, štátny tajomník MF SR
 • Finančná kríza v podnikaní a ako ju prekonať
  Dr.Jan Adriaanse, Leiden University, Centre for Business Studies and WissemaGroup, Holandsko
 • Česká insolvenčná reforma po deviatich mesiacoch: prvá implikácia pre finančné riadenie českých podnikov
  JUDr.Tomáš Richter, PhD.,LL.M., Of Counsel, Clifford Chance LLP Praha
  Inštitút ekonomických štúdií FSV UK Praha
 • Doterajšie skúsenosti z reštrukturalizácie slovenských firiem
  JUDr. Branislav Pospíšil, Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva
 • Pripravenosť súkromného sektora pri čerpaní štrukturálnych fondov
  Ing. Miroslav Galamboš, MG ATAC s.r.o.
 • Stav a perspektívy čerpania štrukturálnych fondov pre podnikateľské subjekty v rámci OP KaHR
  MH SR
 • Financovanie environmentálnych projektov veľkých podnikov v programovom období 2007-2013
  MŽP SR
 • Vplyv eura na ekonomiku – odvetvový pohľad
  Ing.Ľubomír Koršňák, analytik UniCreditBank, a.s.
 • Aktuálny stav prechodu na euro
  Ing. Elena Kohútiková,PhD., VÚB, a.s.
 Fotogaléria: