13. ročník konferencie SAF „Finančné riadenie podnikov 2015“13th Annual Conference – “Corporate Financial Management”

Konferencia sa konala pod záštitou guvernéra NBS Jozefa Makúcha

Miesto konania Rasisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

27.10.2015  18.00 – 21.00 Slávnostná recepcia s udeľovaním ocenenia SAF za prínos v oblasti podnikových financií a ocenenia CECGA za dodržiavanie princípov Corporate Governance

28.10.2015  Program:

1.     Blok: Makroekonomický vývoj

2.     Panelová diskusia: Definujme stratégiu firmy. Rast tržieb a rast hodnoty firmy – akvizícia vs. organický rast; Financovanie cestou bankového dlhu; Private equity  moderuje Arthur Bobovnický

Rast? Stabilita? Stagnácia? Máme zdroje, čo s nimi, nemáme zdroje, ako ich získame? Skutočné príbehy firiem, modelové situácie.

Panelisti:

3.  Panelová diskusia:  Riadenie postakvizičnej stratégie, projektové riadenie expanzie, interná komunikácia a výber správnych ľudí –  moderátor Arthur Bobovnický

Financie ako sústava cieľov, procesov a funkcii pre naplnenie očakávaní shareholderov; Profil pracovníka vo financiách; Finančný a HR manažér – strategickí partneri či nepriatelia?

Panelisti:

4.     Blok:  Prednáška:  Alexandra Mojsilovic, IBM T. J. Watson Research Center in Yorktown Heights, New York

Technologická vízia (i vo financiách)

Workshop I: Riadenie cash flow, moderuje Roman Dvorčák

Mám dosť finančných prostriedkov na účte? Na ako dlho? Viem to? Centralizovať alebo decentralizovať voľné zdroje? Mám dostatočnú IT podporu?

Pozvanie prijali:  Iveta Bubeníková, SPP;  Marián Kurčík, Železiarne Podbrezová;  Michal Ebrle, Salmon Software

Workshop II: Koučing v praxi finančného manažéra

Každý manažér je aj trochu kouč. Ako vyzerá koučingový prístup? Manažérske role – použitie a použiteľnosť koučingu. Ochutnávka koučingu.

      Pozvanie prijali: Jana Karelová a Iveta Uhrová, a_set

Fotogaléria

Annual Conference of SAF and Hospodárske noviny, 13th Annual Conference – “Corporate Financial Management”

Date: 28 October 2015

Venue: Carlton Hotel, Bratislava

Programm