2013 – Finančné riadenie podnikov 2013

Program:

9.10.2013

Makroekonomické podmienky a stabilita finančného prostredia

a)      Predikcia vývoja ekonomiky Slovenska a dlhová kríza, J. Makúch, guvernér NBS

b)      Fiškálna politika vlády SR, V. Hudák, štátny tajomník MF SR

c)      Výhľad vývoja ekonomiky sveta a Európy, Ľ. Koršňák, hlavný analytik UniCredit Bank

Panel 1: Banky a podniky
Financovanie úverov (Funding for lending). Príčiny horšieho prístupu podnikov k úverom a výhľad do budúcna. Je očakávanie pre oživenie ekonomiky z pohľadu bánk realistické? E. Kohútiková, členka predstavenstva VÚB

Panel 2: Aktuálne otázky podnikateľského prostredia

Výsledky hlasovania účastníkov konferencie – 7 otázok k podnikateľskému prostrediu

a) Nová daňová a účtovná legislatíva, D. Klučková, generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej MF SR

b)      Úlohy a nové ciele Finančnej správy, D. Meager, vieprezidentka Finančnej správy SR

c) Transparentnosť podnikateľského prostredia, R. Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska