Valné zhromaždenie SAF 27.4.2016

11. júl 2017

Správna rada SAF v súlade so Stanovami asociácie zvolala riadne VZ na stredu 27. 4. 2016 o 14 hod. v Zasadacej miestnosti Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Správa o činnsti SAF

Zápisnica a uznesenie – VZ 27. apríla 2016