Valné zhromaždenie SAF 14.4.2015 s odborným programom

13. apríl 2015

Správna  rada SAF v súlade so Stanovami asociácie

zvolala riadne  VALNÉ ZHROMAŽDENIE na utorok 14. apríla 2015 o 14.00 hod.

do Kongresovej sály na druhom poschodí VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava

Materiál z rokovania VZ a uznesenie

Zápisnica z rokovania VZ