Valné zhromaždenie 2011

12. apríl 2011

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo dňa  12.4.2011

Materiály riadneho valného zhromaždenia SAF

Prezentácia RNDr. Xavera Gubáša k novelizácii Zákonníka práce

Fotogaléria: