Správna rada

Členovia Správnej rady zvolení na VZ dňa 27. 4. 2016 na obdobie 3 rokov

1. Andrej Révay, prezident

2. Miroslav Krajčovič, ( od 26. 04. 2017 )

3. Viera Bakošová, viceprezident

4. Peter Daniel

5. Iveta Griačová

6. Miroslav Bielčík

7. Marián Bódi