Rada starších (dozorná rada)

Zloženie Rady starších po  voľbe na VZ  dňa 26. 04. 2017

Členovia Rady starších (resp. dozornej rady) sú volení na obdobie 3 rokov

1. Miloslava Zelmanová – predsedníčka (od 09. 04. 2014)

2. Karol Vlachynský (od 09. 04 .2014)

3. František Sieklik (od 09 .04. 2014)

4. Božena Hrvoľová (od 09 .04. 2014)

5. Jana Šnircová (od 09. 04. 2014)

6. Roman Dvorčák (od 09. 04. 2014)