Pracovné komisie SAF

Komisia pre finančný trh

vedúca komisie – Ing. Bakošová

Komisia pre dane a clá

vedúci komisie – JUDr. Matej Firický

Komisia pre finančné účtovníctvo a výkazníctvo

vedúca komisie – Ing. Šnircová

Komisia pre vzdelávanie

vedúci komisie – Ing. Krajčovič

Komisia pre finančné riadenie

vedúci komisie – Ing. Dvorčák