Novoročné stretnutie finančníkov

24. január 2012

Novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou sa uskutočnilo 24.1.2012 v spolupráci s IBM Slovensko, spol. s.r.o.

Dlhová kríza a možnosti jej riešenia
Robert Auxt, generálny štátny radca, MF SR

Ucelený a integrovaný prístup k manažovaniu rizika
Marián Bódi, finančný riaditeľ IBM Slovensko, spol. s r.o.

Fotogaléria: