Kontakt

Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Slovak Association of Finance and Treasury

Kontakt na občianske združenie:
SAF
Drieňová 68/3
821 01 Bratislava
tel.: +421 2 4363 5667, mobil: +421 917 207 204

mail: kancelaria@asocfin.sk
www.asocfin.sk

Facebook SAF

LinkedIn SAF
IČO: 31769667
DIČ: 2021376225

Register občianskych združení MV SR, č. reg. VVS/1-900/90-12270-8

Nie sme platiteľmi DPH